TOP Nạp Thẻ

Hạng Nhân vật Số tiền
#1bonhat1237.500.000 VNĐ
#2Duy_Puppy6.050.000 VNĐ
#3Vayne24006.040.000 VNĐ
#4anhlau0125.750.000 VNĐ
#5kienchibui4.400.000 VNĐ
#6Coronan20203.970.000 VNĐ
#7_Milk_Tea3.570.000 VNĐ
#8quandutran3.400.000 VNĐ
#9KCDA_NNN3.200.000 VNĐ
#10buichikien3.050.000 VNĐ